Wiersz - DWIE ŁYŻECZKI


DWIE ŁYŻECZKI
 Dla Jima

jak łyżeczka do łyżeczki
tak chciałabym zasnąć w tobie 
dzisiejszej nocy

jak łyżeczka w łyżeczce
tak zamknąć ten dzień dzisiejszy 
chciałabym tej nocy

jak łyżeczka w łyżeczce 
zamknąć się w bliskości tych zaokrągleń, 
wypukłości i wklęśnięć
tak każdej już nocy

jak łyżeczka w łyżeczce
tak wpasowywać się w ciebie co noc
jak łyżeczka do łyżeczki....


                                                                                                                                     Amstelveen, maj 2006


English Version
Two spoons
For Jim

As a spoon upon a spoon
I so wish to fall asleep within you tonight
As a spoon upon a spoon
Culminate this day

I wish tonight as a spoon 
upon a spoon  to enclose myself 
in the proximity of the curves,
trajectories and the concaves

And in the night to come
As a spoon upon a spoon to conform 
to you each and every night
As a spoon upon a spoon.

Amstelveen, May 2006

Komentarze

Popularne posty